Wat is Multiple Sclerose?

Wat is Multiple Sclerose?

Multiple Sclerose is een auto-immuunziekte die het centrale zenuwstel aantast. Het zenuwstelsel zorgt voor de aansturing van alle lichaamsfuncties.  Alles wat je lichaam onderneemt komt bewust en onbewust vanuit de aansturing door het zenuwstelsel. Dit is erg ruim en gaat bijvoorbeeld over je benen onbewust bewegen terwijl je loopt, maar ook wanneer je bewust iets wil pakken. Ook gaat het centrale zenuwstelsel over kunnen denken, spreken en onthouden. Het centrale zenuwstelsel zorgt er ook voor dat je kunt waarnemen, zoals voelen, proeven, ruiken, zien en horen. MS komt meer voor bij vrouwen dan bij mannen en de ziekte ontstaat vaak tussen het 20e en 40e levensjaar. Bij iedereen uit de ziekte zich anders. Waar het bij de een traag kan gaan en nauwelijks merkt dat ze MS heeft, kan MS zich bij de ander agressief uiten.

Wat doet multiple sclerose met je lichaam

Het centrale zenuwstelsel heeft om de zenuwen heen een beschermlaag, de zogenaamde Myeline laag. In het bloed bevinden zich de B- en T lymfocyten die bacteriën en virussen opruimen. Bij MS zijn deze lymfocyten verkeerd ‘geprogrammeerd’ waardoor zij het lichaamseigen Myeline van de patiënt gaan aanvallen. Dat veroorzaakt ontstekingen van de zenuwbanen met als gevolg een slechtere prikkelgeleiding. In het begin van de ziekte komen deze ontstekingen vaak op wisselende plaatsen voor en afhankelijk van de plaats treden er storingen op. (Schub of Relapse) Daarom is MS een ziekte met 1000 gezichten. Een Schub kan enkele weken duren voordat de klachten verbeteren. Herstel van de gestoorde functies is vanwege het door de ontsteking ontstane littekenweefsel vaak niet volledig zodat er vaak restklachten blijven bestaan. (Krachtsverlies, gehoorproblemen, gevoelsstoornissen, blaasproblemen, moeheid, etc.). Je kunt deze Myeline laag vergelijken met een elektriciteitsdraad, waar altijd een beschermlaag omheen zit. Wanneer deze beschermlaag (deels) beschadigd kan het zijn dat bijvoorbeeld een lamp niet meer goed werkt. Dit is dus ook het effect dat Multiple Sclerose heeft op je zenuwstelsel en daarmee je lichaam met storingen aan gaat sturen.

MS heeft drie verschillende hoofdvormen

  1. ‘Relapsing Remitting’

Bij deze vorm heb je terugvallen en een herstelperiode. Je hebt bij deze vorm ups en downs en het herstel is is lang niet altijd volledig. Ruim 80% van de mensen met MS heeft deze vorm in het begin van de ziekte. Per persoon verschilt het hoe vaak een terugval met herstel voor komt en of het volledig is. Ook het moment dat er een relapse is en hoe lang de periode tussen terugvallen is kan verschillend zijn.

  1. ‘Secundair Progressief‘

Sylvia heeft deze vorm van MS. De Relapsing Remitting vorm van MS gaat dan dus over in deze vorm van MS, waarbij er dus geleidelijk verlies van functies optreedt. Hoe lang het duurt voordat Relapsing Remitting overgaat naar Secundair Progressief is niet te voorspellen.

  1. Primair progressief

Deze vorm van MS komt voor bij 15% van de mensen met MS en hierin zijn er geen perioden van terugvallen of herstel. Hierbij treedt er geleidelijk maar gestaag achteruitgang op en hierbij nemen de symptomen toe.