AHSCT Behandeling

AHSCT behandeling:

Autologe hematopoietische Stamceltransplantatie (AHSCT) is een transplantatie waarbij gebruik gemaakt wordt van de eigen stamcellen uit het bloed van de patiënt.

AHSCT is een veelbelovende therapie voor Auto-immuunziekten zoals MS.

De behandeling is erop gebaseerd om de auto reactieve (agressieve) immuun cellen (de B en T lymfocyten) uit te roeien m.b.v. 200 mg/kg lich.gewicht chemotherapie. (Cyclofosfamide)

Deze cellen zijn verantwoordelijk voor de beschadiging van de zenuwbanen.

Echter:

Alvorens met chemotherapie te starten wordt het beenmerg van de patiënt m.b.v. medicatie 4 dagen gestimuleerd om veel stamcellen te gaan produceren welke aansluitend via een soort dialyse apparaat uit het bloed worden gefilterd.

Deze ‘geoogste’ stamcellen worden vervolgens in vloeibaar stikstof bewaard om na de chemotherapie weer aan de patiënt terug gegeven te worden.

 

Het uitroeien van de B en T lymfocyten met chemotherapie heeft voor een patiënt tot gevolg dat hij/zij erg vatbaar wordt voor infecties. Dat is de reden waarom tijdens de ca. 30 dagen durende behandeling patiënten ongeveer 7 a 8 dagen geïsoleerd verzorgd dienen te worden.

 

Na de chemotherapie vind de herinfusie van de geoogste eigen stamcellen van de patiënt plaats. (= de Transplantatie dag)

 

Het grootste instituut ter wereld met de meeste ervaring met AHSCT is het Pirogov National Surgical Center in Moskou.

AHSCT behandeling is geschikt voor patiënten met RR-MS en SP-MS, waarbij bij de RR-MS meer herstel van verloren gegane functies is dan bij de SP-MS waarbij het stopzetten van de MS het grootste effect is.

De hier behaalde resultaten zijn verbluffend.

Er zijn na 200 transplantaties geen transplantatie gerelateerde sterfgevallen.

75,5% tot 83,3% van de patiënten blijkt 10 jaar na de behandeling nog steeds ‘vrij’ van MS te zijn.